PERSOONSGEGEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN (1)

PRIVACYPOLICY VAN CHRISTIAN DIOR COUTURE

 

Wij hechten bijzonder veel belang aan de verwerking, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij bieden u graag een persoonlijke service en willen daarbij uw privacy en persoonlijke keuzes respecteren.

 

Deze privacypolicy is bedoeld om u duidelijk, eenvoudig en volledig te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft of die wij kunnen verzamelen via de verschillende manieren waarop u met ons contact kunt opnemen (bijv. in de boutique, klantendienst, dior.com, sociale netwerken, digitale applicaties, evenementen). Ook geeft deze policy informatie over het eventueel doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden, uw rechten en de mogelijkheden waarover u beschikt om uw persoonsgegevens te beheren en uw privacy te beschermen.

 

In deze policy vindt u de volgende informatie:

 • Wie zijn wij?

 • Welke gegevens kunnen wij over u verzamelen?

 • Hoe verzamelen of ontvangen wij uw persoonsgegevens?

 • Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 • Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens en garanderen wij hun vertrouwelijkheid?

 • Welke rechten hebt u op grond van de Europese regelgeving?

 • Hoe kunt u ons contacteren voor vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens?

 • Het beheer van cookies op de website dior.com

 • Wijzigingen van deze privacypolicy

 

 

WIE zijn wij?

 

'Dior', 'wij', 'we', 'onze' en 'ons' verwijzen naar:

 

Christian Dior Couture, een naamloze vennootschap naar Frans recht waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 30 avenue Montaigne, Paris 8, Frankrijk, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder het nummer 612 035 832 en vertegenwoordigd door Hien Tran Trung in zijn hoedanigheid van Administratief en Financieel Directeur van Christian Dior Couture,

 

En

 

Christian Dior Netherlands B.V., een vennootschap naar Nederlands recht waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Pieter Cornelisz. Hoofstraat 100 - 1071 CC Amsterdam, Nederlands, vertegenwoordigd door Vincenzo Equestre in zijn hoedanigheid van Directeur.

 

Christian Dior Couture en Christian Dior Netherlands B.V. zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening EU 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna 'GDPR').

 

 

WELKE gegevens verzamelen wij over u?

 

'Persoonsgegevens' verwijst naar alle informatie waarmee u direct (bijv. uw naam) of indirect (bijv. een uniek klantnummer) kunt worden geïdentificeerd.

 

Afhankelijk van de gegevens die u aan ons doorgeeft of met ons deelt, kunnen persoonsgegevens de volgende informatie bevatten:

 • Uw identiteit en uw contactgegevens

 • Uw maat en uw stijlvoorkeuren

 • Uw interesses

 • Uw aankopen (in de boutique en online) en uw reparaties

 • Uw surfgedrag (dior.com, pagina's van sociale netwerken, websites van partners)

 • Uw vragen via onze klantendienst of PR-afdeling

 • Dior-evenementen waaraan u deelneemt

 

Als u een aankoop doet, worden uw bankgegevens nooit ongecodeerd doorgestuurd naar de servers van Dior. Alle betalingen gebeuren via een beveiligd en PCI-DSS-gecertificeerd betaalplatform, inclusief extra controlemaatregelen, om de veiligheid van elke aankoop te garanderen en fraude te bestrijden.

 

In het kader van een sollicitatie bij Christian Dior Couture kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • Uw identiteit en uw contactgegevens

 • Uw curriculum vitae en uw sollicitatiebrief

 

Wij verzoeken u om ons regelmatig schriftelijk op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens.

 

 

HOE verzamelen of ontvangen wij uw gegevens?

 

In het kader van onze relatie kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen via de volgende contactpunten:

 • Uw surfgedrag op Dior.com

 • Uw contact met onze adviseurs in de boutique

 • Dior-evenementen waaraan u deelneemt

 • Uw contact met onze publicrelationsafdeling

 • Uw contact met onze klantendienst

 • Formulieren die u invult (in de boutique of online)

 • Digitale toepassingen die u gebruikt

 • Dior-pagina's op sociale netwerken die u bekijkt of leuk vindt en/of waarop u berichten plaatst

 • Advertenties in media op internet waarop u klikt

 • Advertenties in zoekmachines waarop u klikt

 

De persoonsgegevens die Dior absoluut nodig heeft, zijn aangeduid met een sterretje in elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens. Als u die verplichte velden niet invult, zullen wij waarschijnlijk niet aan uw verzoeken kunnen voldoen en/of u de gevraagde diensten kunnen leveren. De overige informatie is niet verplicht, maar helpt ons om u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten beter af te stemmen op uw wensen.

 

 

VOOR WELKE DOELEINDEN gebruikt Christian Dior Couture uw gegevens?

 

In het kader van onze relatie en afhankelijk van de context waarin uw gegevens worden verzameld, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:

 • Het beheer van uw bestellingen

 • Het beheer van alle gepersonaliseerde inhoud en (al dan niet digitale) berichten van Dior

 • Het beheer van uw profiel

 • Het beheer van al uw vragen in verband met Modehuis Dior

 • Het beheer van de evenementen waarvoor u inschrijft/waaraan u deelneemt

 • Het beheer van uw sollicitatie

 • Het beheer van onze website en onze digitale toepassingen

 • Het verbeteren van onze producten en diensten

 

In het kader van uw sollicitatie gebruiken wij uw gegevens voor het beheren en opvolgen van uw sollicitatie.

 

Er zijn verschillende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de context waarin de gegevens zijn verzameld:

 • Uw toestemming (bijv. het beheer van onze persoonlijke commerciële aanbiedingen of het beheer van uw surfgedrag via cookies)

 • De uitvoering van een overeenkomst (bijv. het beheer van uw toegang tot uw klantaccount, de verwerking en opvolging van uw bestellingen)

 • Een wettelijke verplichting, wanneer de verwerking wordt vereist door wetgeving (bijv. het bewaren van aankoopfacturen)

 • Ons gerechtvaardigd belang: onze producten en diensten verbeteren, fraude voorkomen, onze tools beveiligen of onze berichten personaliseren

 

 

HOELANG bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het vooropgestelde doel te bereiken, aan uw verwachtingen te beantwoorden of aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens in onze database:

 • Als u 'klant' bent (d.w.z. u hebt al een Dior-product gekocht): gedurende maximaal 10 jaar vanaf uw eerste aankoop; deze periode begint opnieuw te lopen telkens wanneer u contact hebt met Dior (bijv. voor een aankoop).

 • Als u 'prospect' bent (d.w.z. u hebt nog nooit een Dior-product gekocht, maar toont wel belangstelling voor het merk Dior): gedurende 3 jaar vanaf het verzamelen van uw persoonsgegevens; deze periode begint opnieuw te lopen telkens wanneer u contact hebt met Dior (bijv. deelname aan een evenement).

 • Als u in contact staat met onze publicrelationsafdeling: gedurende maximaal 10 jaar vanaf uw eerste contact; deze periode begint opnieuw te lopen telkens wanneer u contact hebt met Dior (bijv. een vraag om informatie over Modehuis Dior).

 • Als u sollicitant bent (d.w.z. u solliciteert naar een openstaande functie bij Christian Dior Couture): gedurende 2 jaar vanaf uw sollicitatie.

 

Als wij cookies op uw computer plaatsen, bewaren we die gedurende maximaal 13 maanden. Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden ze uit onze systemen en records verwijderd of anoniem gemaakt, waardoor ze u niet langer kunnen identificeren.

 

 

WIE heeft toegang tot uw gegevens?

 

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor alle diensten van Christian Dior Couture die betrokken zijn bij uw vragen of verzoeken. Wij zorgen ervoor dat alleen de daartoe bevoegde personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, wanneer dat noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als dat noodzakelijk is, en indien mogelijk onder een vorm die geen directe identificatie mogelijk maakt, aan:

 

 • Andere Dior-afdelingen, om u wereldwijd dezelfde persoonlijke service te kunnen bieden.

 

 • Parfums Christian Dior, indien u ook klant bij ons bent voor onze parfums.

Wij verzoeken u om ook de privacypolicy van Parfums Christian Dior te raadplegen voor meer details over de manier waarop Parfums Christian Dior uw persoonsgegevens gebruikt.

 

 • Onze vertrouwde derde-dienstverleners, waaronder andere merken van de LVMH-groep, die optreden als verwerker volgens onze instructies en uitsluitend in onze opdracht.

Bepaalde diensten vertrouwen wij namelijk toe aan derden, bijvoorbeeld koeriersbedrijven voor het leveren van onze producten, aanbieders van betaaldiensten en beveiliging van onze transacties tegen fraude, bedrijven die ons helpen bij de organisatie van onze evenementen, IT-dienstverleners, bureaus voor digitale communicatie en public relations, en bedrijven die ondersteuning bieden aan onze klantendienst.

 

 • Derden, in het geval van controlewijziging, om juridische redenen of met uw voorafgaandelijke toestemming.

 

U kunt er ook voor kiezen om uw persoonsgegevens bekend te maken aan onze partners, adverteerders en dochterondernemingen door het volgen van een link van en naar hun websites. Houd er rekening mee dat die websites hun eigen privacybeleid toepassen.

 

Het kan ook voorkomen dat wij u de mogelijkheid bieden om uw inloggegevens van de sociale netwerken te gebruiken. Vergeet niet dat u in dat geval uw profielgegevens met ons deelt. Welke persoonsgegevens u precies deelt, is afhankelijk van de instellingen van het sociaalnetwerkplatform in kwestie. Houd er rekening mee dat de sociale netwerken hun eigen privacybeleid toepassen.

 

 

HOE beschermen en garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens?

 

Wij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en te voorkomen dat ze worden verdraaid, beschadigd of vernietigd, of toegankelijk zouden zijn voor onbevoegden.

 

Let op: uw gegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden geraadpleegd, overgedragen of opgeslagen en daar toegankelijk zijn voor het personeel dat werkzaam is voor ons of voor een van onze vertrouwde dienstverleners, bijvoorbeeld om uw aankoopgeschiedenis te bekijken vanuit een andere boutique dan uw vaste boutique. Wij doen dit op een streng beveiligde manier, overeenkomstig het geldende recht, en nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat derden alle verplichtingen uit dit privacybeleid naleven, met name door het afsluiten van aangepaste contracten volgens het model van de Europese Commissie.

 

Bij het aanmaken van uw account op dior.com of in het kader van uw sollicitatie voor onze vacatures, is het verplicht om een persoonlijk paswoord in te voeren als onderdeel van ons vertrouwelijkheidsbeleid.

 

 

UW RECHTEN OP GROND VAN DE EUROPESE 'GDPR'-VERORDENING

 

 

Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw persoonsgegevens. We geven een overzicht van alle rechten die u hebt op grond van de GDPR:

 

 • Recht op informatie: U hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te krijgen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, en over uw rechten. Deze informatie vindt u in deze privacypolicy.

 

 • Recht op inzage: U hebt het recht om te raadplegen welke persoonsgegevens Christian Dior Couture over u bezit.

 

 • Recht op correctie: U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien ze onjuist of verouderd zijn en/of te laten aanvullen indien ze onvolledig zijn.

 

 • Recht op wissing/schrapping: U hebt het recht om uw gegevens uit ons bestand te laten schrappen of wissen. Dat recht kan echter worden beperkt door een wettelijke reden of door ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te bewaren.

 

 • Recht op bezwaar tegen direct marketing: U kunt op elk moment vragen om niet langer berichten van ons te ontvangen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen. U kunt daarvoor de speciale hyperlink gebruiken die in elke e-mail staat die wij aan u sturen. U kunt ook vragen om niet-gepersonaliseerde berichten te ontvangen over onze producten en diensten.

 

 • Recht op intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op grond van toestemming: U kunt op elk moment uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken als die verwerking berust op toestemming.

 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om gegevens uit onze database te verplaatsen, kopiëren of over te dragen naar een andere database. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, en op voorwaarde dat de verwerking berust op een contract of uw toestemming en gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen.

 

Ook hebt u het recht om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit van uw land om een klacht in te dienen tegen de gegevensbeschermings- en privacypraktijken van Dior.

 

Als u deze rechten wilt uitoefenen of vragen of klachten hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op volgens de onderstaande voorwaarden.

 

Wij kunnen in dat geval wel om een bewijs van uw identiteit en de volledige details van uw verzoek vragen, voordat we overgaan tot de behandeling ervan.

 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

Hebt u vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken, of wilt u een van de hiervoor beschreven rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op:

 

 • Indien u klant of prospect bent:

Bel onze klantendienst op het nummer 0800 0233 964 of stuur een e-mail naar contactdiorEU@dior.com

U kunt ook het contactformulier op onze website invullen: https://www.dior.com/couture/nl_nl/contact  

 

 • Indien u contact heeft met onze publicrelationsafdeling:

Stuur een e-mail naar pressemode@christiandior.com

 

 • Indien u solicitant bent:

Stuur een e-mail naar privacycareers@christiandior.com

 

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@christiandior.com.

 

 

INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN COOKIES

 

Deze rubriek geeft uitleg over ons beleid inzake het beheer van cookies op de website dior.com.

Hiermee willen wij u informeren over de oorsprong en het gebruik van de surfgegevens die wij verwerken tijdens uw bezoek aan onze website, en over uw rechten.

 

 

WAT IS EEN COOKIE?

 

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij, onder voorbehoud van uw keuzes, via uw browser een klein tekstbestand naar uw apparaat (computer, smartphone, tablet) sturen.

 

Dat tekstbestand heet een cookie. Met behulp van die cookie kan Christian Dior Couture uw apparaat identificeren tijdens uw volgende bezoeken aan onze website, zolang de cookie geldig is of opgeslagen blijft.

 

Alleen de afzender van een cookie kan de daarin opgeslagen informatie lezen of wijzigen.

 

Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die Christian Dior Couture of derden naar uw apparaat kunnen versturen tijdens uw bezoek aan pagina's van de website dior.com. We geven ook informatie over de manieren waarop u deze cookies kunt blokkeren of van uw apparaat kunt verwijderen.

 

 

WAARVOOR DIENEN DE COOKIES UITGEGEVEN DOOR DIOR.COM?

 

Er zijn verschillende categorieën van cookies: sommige worden direct door Christian Dior Couture en zijn dienstverleners uitgegeven, andere kunnen door derden worden uitgegeven.

 

 • Cookies uitgegeven door Christian Dior Couture en zijn dienstverleners

 

Er kunnen verschillende soorten cookies op uw apparaat worden opgeslagen tijdens het surfen op onze website:

 

'Functionele' cookies, die noodzakelijk zijn voor het surfen op onze website, met name voor een correcte uitvoering van de bestelprocedure. Verwijderen van deze cookies kan problemen opleveren met het surfen of plaatsen van een bestelling op onze website. Deze cookies kunnen op uw apparaat worden geplaatst door Christian Dior Couture of door zijn dienstverleners.

 

'Analyse- en aanbevelingscookies', die niet strikt noodzakelijk zijn voor het surfen, maar bijvoorbeeld wel het opzoeken kunnen vergemakkelijken en uw aankoopervaring kunnen optimaliseren.

 

'Advertentiecookies', die niet strikt noodzakelijk zijn voor het surfen, maar ervoor zorgen dat u reclame te zien krijgt die beter aansluit bij uw interesses.

 

Als uw apparaat door meerdere mensen wordt gebruikt en als hetzelfde apparaat over verschillende webbrowsers beschikt, kunnen wij niet met zekerheid garanderen dat de diensten en reclame voor uw apparaat zijn afgestemd op uw persoonlijke gebruik, en niet op dat van een andere gebruiker van het apparaat. Het delen van uw apparaat met andere personen en de cookie-instellingen van uw browser zijn in dat geval uw eigen vrije keuze en verantwoordelijkheid.

 

 • Cookies uitgegeven door derde partijen

 

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden op onze website zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde partijen. Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk om te kunnen surfen op onze website.

 

Wij kunnen computertoepassingen van derden integreren in onze website, waardoor u inhoud van onze website kunt delen met anderen of aan anderen kunt laten zien wat u op onze website hebt bekeken of wat uw mening is over de inhoud van onze website. Dat is met name het geval voor de knoppen 'Delen' en 'Liken' uit de sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest enz.

 

Het sociale netwerk dat dit soort applicatieknoppen biedt, kan u aan de hand van deze knop identificeren, zelfs als u er niet op hebt geklikt toen u onze website bezocht. Wij hebben geen enkele controle over het proces dat sociale netwerken gebruiken om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website en gelinkt aan de persoonsgegevens waarover zij beschikken. Hiervoor dient u het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen.

 

 

BEHEER VAN COOKIES OP UW APPARAAT

 

Het opslaan van een cookie op uw apparaat is afhankelijk van uw eigen keuze.

 

U kunt uw browser naar eigen keuze zo instellen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of geblokkeerd.

 

De instellingen zijn voor elke browser anders. Dit staat meestal beschreven in het helpmenu van uw browser. Wij verzoeken u dan ook om dat te raadplegen. Zo kunt u weten op welke manier u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

 

 • Voor Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Voor Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US&viewlocale=nl_NL

 • Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

 • Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

 • Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

 

Let op: alle browserinstellingen die u wijzigt inzake het aanvaarden of blokkeren van cookies, kunnen van invloed zijn op uw surfervaring op internet en op uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van die cookies noodzakelijk is. Door bijvoorbeeld bepaalde functionele cookies te blokkeren, loopt u het risico dat u geen bestellingen meer kunt plaatsen op onze website.

 

 

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYPOLICY

 

Als er wijzigingen worden aangebracht in deze privacypolicy, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via een speciale melding op onze website of een persoonlijke waarschuwing, met name bij het verzenden van onze nieuwsbrieven.

05/11/2019 12:20 pm