PERSONAL DATA

Personal Data (1)

POLITYKA PRYWATNOŚCI CHRISTIAN DIOR COUTURE

 

Poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Zależy nam na oferowaniu spersonalizowanych usług przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności i wyborów użytkownika.

 

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie użytkownika w sposób przejrzysty, zrozumiały i kompletny o przetwarzaniu podawanych przez niego danych osobowych, które gromadzimy za pomocą różnych punktów kontaktowych używanych do interakcji z nami (np. nasze sklepy, Dział klienta, strona dior.com, media społecznościowe, aplikacje cyfrowe, wydarzenia), o ich ewentualnym udostępnianiu osobom trzecim, a także o jego prawach i możliwości kontrolowania danych osobowych oraz ochronie prywatności.

 

W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz następujące informacje: 

 • Kim jesteśmy

 • Jakie dane możemy gromadzić na Twój temat

 • W jaki sposób gromadzimy lub otrzymujemy Twoje dane

 • Do jakich celów je wykorzystujemy

 • Jak długo możemy je przechowywać

 • Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych

 • Jak je chronimy i zachowujemy ich poufność

 • Jakie są Twoje prawa wynikające z europejskich przepisów prawnych 

 • Jak się z nami skontaktować w wypadku pytań dotyczących wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych

 • Zarządzanie plikami cookie na stronie internetowej dior.com

 • Modyfikacja niniejszej Polityki prywatności

 

 

KIM jesteśmy?

 

Mówiąc "Dior", "nas", "nasz" lub "my", odnosimy się do:

 

Christian Dior Couture, spółka akcyjna prawa francuskiego z siedzibą pod adresem: 30 avenue Montaigne, Paris 8, France, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Paryżu pod numerem 612 035 832, reprezentowana przez Hien Tran Trung w charakterze dyrektora administracyjnego i finansowego Christian Dior Couture.

 

Christian Dior Couture jest administratorem danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, a w szczególności rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej "RODO").

 

 

JAKIE dane możemy gromadzić na Twój temat?

 

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika bezpośrednio (np. Twoje imię i nazwisko) lub pośrednio (np. Poprzez unikalny numer identyfikacyjny klienta).

 

W zależności od danych, które nam przekazujesz lub udostępniasz, dane osobowe mogą zawierać informacje dotyczące:

 • Twojej tożsamości i danych kontaktowych

 • Twoich rozmiarów i preferencji stylistycznych

 • Twoich zainteresowań

 • Twoich zakupów (w sklepie lub online) i zleconych napraw

 • Odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych (dior.com, strony mediów społecznościowych, strony internetowe naszych partnerów)

 • Twoje prośby skierowane do naszego działu obsługi klienta lub działu public relations

 • Wydarzenia Dior, w których uczestniczysz

 

Jeśli chodzi o Twoje zakupy, Twoje dane bankowe nie przechodzą bez szyfrowania przez serwery Dior. Płatności dokonywane są za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatniczej, certyfikowanej przez PCI-DSS, uzupełnionej środkami kontroli, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dokonywanych zakupów i zwalczania oszustw.

 

W ramach składanej przez Ciebie aplikacji o pracę w Christian Dior Couture możemy zgromadzić następujące informacje:

 • Informacje dotyczące Twojej tożsamości i dane kontaktowe

 • Twoje CV i list motywacyjny

 

Zachęcamy do regularnego informowania nas na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących danych kontaktowych.

 

 

W JAKI SPOSÓB gromadzimy lub otrzymujemy Twoje dane?

 

W ramach naszych relacji z użytkownikiem możemy gromadzić określone dane za pośrednictwem następujących punktów kontaktu:

 • Odwiedziny na stronie dior.com

 • Kontakt w sklepie z naszym sprzedawcą

 • Wydarzenia Dior, w których uczestniczysz

 • Kontakt z naszym działem public relations

 • Kontakt z działem obsługi klienta

 • Formularze, które wypełniasz (w sklepie lub online)

 • Aplikacje cyfrowe, z których korzystasz

 • Odwiedzane lub komentowane/polubione przez Ciebie strony mediów społecznościowych Dior

 • Klikane przez Ciebie reklamy w mediach cyfrowych

 • Klikane przez Ciebie reklamy w wyszukiwarkach

 

Dane osobowe niezbędne dla Dior są oznaczone gwiazdką na każdym formularzu danych osobowych. Jeśli nie wypełnisz pól oznaczonych gwiazdką, może to wpłynąć na dostarczane przez nas produkty i usługi.  Pozostałe informacje są opcjonalne i pozwalają nam lepiej Cię poznać oraz ulepszyć naszą komunikację i usługi.

 

 

DO JAKICH CELÓW Christian Dior Couture wykorzystuje Twoje dane osobowe?

 

W ramach naszych relacji, w zależności od okoliczności, w których gromadzone są Twoje dane, wykorzystujemy je w następujących celach:

 • Zarządzanie Twoimi zamówieniami

 • Zarządzanie personalizowaną treścią i komunikacją z Dior (w formie cyfrowej lub innej)

 • Zarządzanie Twoim profilem

 • Zarządzanie Twoimi prośbami związanymi z Dior House

 • Zarządzanie wydarzeniami, na które się zapisujesz / w których uczestniczysz

 • Zarządzanie Twoją aplikacją o pracę

 • Zarządzanie naszą stroną internetową i naszymi aplikacjami cyfrowymi 

 • Doskonalenie naszych produktów i usług

 

W ramach Twojej aplikacji o pracę wykorzystujemy Twoje dane do zarządzania i monitorowania Twojej aplikacji.

 

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych może być, w zależności od okoliczności, w których dane są gromadzone:

 • Twoja zgoda (na przykład na zarządzanie naszymi spersonalizowanymi usługami, zarządzanie przeglądaniem za pomocą plików cookie)

 • Realizacja umowy (np. zarządzanie dostępem do Twojego konta klienta, przetwarzanie i śledzenie zamówień)

 • Prawny obowiązek, gdy przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa (np. przechowywanie faktur zakupu)

 • Nasz uzasadniony interes: ulepszanie naszych produktów i usług, zapobieganie oszustwom, zabezpieczanie naszych narzędzi lub spersonalizowana komunikacja

 

 

JAK DŁUGO możemy je przechowywać?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować zamierzony cel, spełnić Twoje oczekiwania lub wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych.

 

Z reguły Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie danych klientów:

 • Jeśli jesteś "klientem" (tzn. już kupiłeś produkt Dior): przechowujemy Twoje dane nie dłużej niż przez 10 lat od daty pierwszego zakupu; okres ten będzie odnawiany za każdym razem, gdy wejdziesz w relację z Dior (np. zakup)

 • Jeśli jesteś "potencjalnym klientem" (tzn. nigdy nie kupiłeś produktu Dior, ale interesuje Cię marka Dior): przechowujemy Twoje dane przez 3 lata; okres ten będzie odnawiany za każdym razem, gdy wejdziesz w relację z Dior (np. uczestnictwo w wydarzeniu)

 • Jeśli kontaktujesz się z działem public relations: przechowujemy Twoje dane nie dłużej niż przez 10 lat po pierwszym kontakcie; okres ten będzie odnawiany za każdym razem, gdy wejdziesz w relację z Dior (np. kiedy zażądasz informacji od Dior House)

 • Jeśli jesteś "kandydatem do pracy" (tzn. ubiegasz się o pracę oferowaną przez Christian Dior Couture): przechowujemy Twoje dane przez 2 lata od złożenia aplikacji

 

W przypadku umieszczania plików cookie na Twoim komputerze przechowujemy Twoje dane nie dłużej niż przez 13 miesięcy.

 

Kiedy nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, zostaną one usunięte z naszych systemów i rejestrów lub staną się anonimowe, dzięki czemu nie będzie można Cię zidentyfikować. 

 

 

KTO może uzyskać dostęp do Twoich danych?

 

Twoje dane przeznaczone są dla działów Christian Dior Couture, które zajmują się realizacją Twoich próśb i zamówień. Zapewniamy, że tylko należycie upoważnione osoby będą miały dostęp do Twoich danych osobowych, kiedy będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów.

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach komercyjnych.

 

Przekazujemy Twoje informacje wyłącznie w razie potrzeby, a jeśli to możliwe, w formie, która nie pozwala na bezpośrednią identyfikację:

 

 • Innym podmiotom firmy Dior, aby zapewnić Ci tę samą, spersonalizowaną usługę na całym świecie

 

 • Firmie Parfums Christian Dior, w wypadku, gdy jesteś również klientem Parfums Christian Dior

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Parfums Christian Dior znajdziesz w Polityce prywatności Parfums Christian Dior.

 

 • Naszym zaufanym dostawcom zewnętrznym, w tym innym podmiotom z grupy LVMH, działającym jako podwykonawcy, zgodnie z naszymi instrukcjami i wyłącznie w naszym imieniu.

Na przykład powierzamy określone usługi stronom trzecim odpowiedzialnym za dostarczanie produktu, dostawcom usług płatniczych i dostawcom zabezpieczającym transakcje przed oszustwami, stronom trzecim, które uczestniczą w organizacji naszych wydarzeń, stronom trzecim świadczącym usługi informatyczne, komunikacji cyfrowej i public relations, stronom trzecim, które wspomagają nas w obsłudze klienta.

 

 • Osobom trzecim w przypadku zmiany kontroli nad spółką, z przyczyn prawnych lub za Twoją uprzednią zgodą

 

Możesz również ujawnić swoje dane osobowe naszym partnerom, reklamodawcom lub podmiotom stowarzyszonym, klikając link do/z ich stron internetowych. Pamiętaj, że witryny te mają swoje własne zasady dotyczące ochrony prywatności.

 

Oferujemy Ci również możliwość wykorzystania Twojego loginu do sieci społecznościowych.  Pamiętaj, że w tym przypadku udostępniasz nam informacje z Twojego profilu. Udostępnione dane osobowe zależą od ustawień platformy mediów społecznościowych. Pamiętaj, że te sieci społecznościowe mają własne zasady dotyczące ochrony prywatności.

 

 

JAK chronimy i zachowujemy poufność Twoich danych osobowych?

 

Podejmujemy wszelkie użyteczne środki ostrożności, aby zagwarantować prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz chronić te dane przed jakimkolwiek przekształceniem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

 

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że Twoje dane mogą być przekazywane, dostępne i przechowywane poza Unią Europejską przez pracowników, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych zaufanych dostawców usług, na przykład w celu uzyskania dostępu do historii zakupów ze sklepu innego niż Twój główny sklep. Robimy to w ściśle bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem sposób oraz podejmujemy niezbędne kroki, aby upewnić się, że strony trzecie będą przestrzegać zobowiązań określonych w niniejszej Polityce, w szczególności poprzez zawieranie odpowiednich umów na podstawie wzoru przyjętego przez Komisję Europejską.

 

Przy tworzeniu konta na dior.com lub w ramach aplikacji o pracę, podanie osobistego hasła jest obowiązkowe i stanowi część naszej polityki prywatności.

 

 

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA „RODO”

 

Ważne jest, abyś mógł(a) kontrolować swoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz podsumowanie Twoich praw wynikających z RODO:

 

 • Prawo do otrzymania informacji: masz prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i o Twoich prawach. Wszystkie te informacje znajdziesz w niniejszej Polityce prywatności.

 

 • Prawo dostępu: masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych przechowywanych przez Christian Dior Couture.

 

 • Prawo do sprostowania: masz prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne i / lub do uzupełnienia ich, jeśli są one niekompletne.

 

 • Prawo do wymazania / prawo do bycia zapomnianym: masz prawo do wymazania swoich danych osobowych lub ich usunięcia. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że prawo to może być ograniczone w wypadkach, gdy mamy prawne lub uzasadnione podstawy do zachowania Twoich danych osobowych.

 

 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego. Możesz to zrobić klikając link "anuluj subskrypcję", który znajdziesz w przesyłanych przez nas wiadomościach e-mail. Możesz również zwrócić się o otrzymywanie niespersonalizowanych informacji o naszych produktach i usługach.

 

 • Prawo do wycofania zgody, w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych na podstawie zgody: Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody.

 

 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do przenoszenia, kopiowania lub przesyłania danych z naszej bazy danych do innej. Dotyczy to tylko tych danych, które nam podałeś, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody, w sposób zautomatyzowany.

 

Masz również prawo skontaktować się z organem ochrony danych w swoim kraju w celu złożenia skargi na praktyki ochrony danych i prywatności Dior.

 

Skontaktuj się z nami, używając danych kontaktowych poniżej, jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub pragniesz przedłożyć nam pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Zwracamy uwagę, że przed przetworzeniem Twojego zgłoszenia możemy wymagać dowodu tożsamości oraz pełnych szczegółów dotyczących Twojego wniosku.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych lub chciałbyś skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami:

 

 • Jeśli jesteś klientem lub potencjalnym klientem:

Kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: (+) 33 (0)1 40 73 73 73 (Francja) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: contactdiorEU@dior.com 

Lub kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza na stronie dior.com dostępnego pod adresem: https://www.dior.com/couture/en_ir/contact

               

 • Jeśli jesteś w kontakcie z Działem Public Relations:

Wyślij wiadomość e-mail na adres pressemode@christiandior.com 

 

 • Jeśli pragniesz złożyć aplikację o pracę:

Wyślij wiadomość e-mail na adres privacycareers@christiandior.com 

 

Możesz również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@christiandior.com  

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIE

 

Niniejsza sekcja przedstawia nasze zasady dotyczące zarządzania plikami cookie na stronie internetowej dior.com.

Ma ona na celu wyjaśnienie skąd pochodzą informacje dotyczące sposobu przeglądania, gdy odwiedzasz naszą stronę, w jaki sposób są one wykorzystywane oraz jakie są Twoje prawa.

 

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy, w zależności od Twojego wyboru, przechowywać plik tekstowy na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

Ten plik tekstowy jest plikiem cookie. Dopóki jest on ważny i przechowywany na Twoim urządzeniu, umożliwi on Christian Dior Couture zidentyfikowanie Twojego urządzenia podczas odwiedzania strony w przyszłości. 

 

Tylko wydawca pliku cookie może czytać lub modyfikować przechowywane w nim informacje.

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej dior.com przez Christian Dior Couture lub przez strony trzecie, a także w jaki sposób możesz usunąć pliki cookie lub odmówić ich zapisania na Twoim urządzeniu.

 

 

CZEMU SŁUŻĄ PLIKI COOKIE WYDANE PRZEZ DIOR.COM ?

 

Istnieje kilka kategorii plików cookie. Niektóre z nich są wydawane bezpośrednio przez Christian Dior Couture i jego dostawców, a niektóre przez firmy zewnętrzne.

 

 • Pliki cookie wydawane przez Christian Dior Couture i jego dostawców

 

Podczas przeglądania naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu mogą zostać umieszczone różne rodzaje plików cookie:

 

"Niezbędne" pliki cookie są niezbędne do przeglądania naszej strony internetowej, w tym do zapewnienia sprawnego przebiegu procesu składania zamówień. Jeśli je usuniesz, może to utrudnić przeglądania naszej strony i uniemożliwić złożenie zamówienia. Pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu przez Christiana Dior Couture lub przez jego dostawców.

 

Pliki cookie "analityczne i personalizacyjne" nie są niezbędne do przeglądania naszej strony, ale ułatwiają wyszukiwanie, optymalizując zakupy.

 

"Reklamowe" pliki cookie nie są niezbędne do przeglądania, ale umożliwiają trafniejszą ofertę reklamową.

 

Jeśli twoje urządzenie jest używane przez kilka osób i jeśli to samo urządzenie korzysta z kilku przeglądarek, nie możemy mieć pewności, że usługi i reklamy skierowane do Twojego urządzenia są dostosowane do Twojego sposobu korzystania z urządzenia, a nie innego użytkownika. To Ty decydujesz i ponosisz odpowiedzialność za udostępnianie innym osobom Twojego urządzenia i konfigurowania ustawień przeglądarki w odniesieniu do plików cookie.

 

 • Pliki cookie wydawane przez firmy zewnętrzne

 

Pliki cookie są wydawane i wykorzystywane przez strony trzecie na naszej stronie internetowej zgodnie z ich własną polityką ochrony prywatności. Te pliki cookie nie są niezbędne do przeglądania naszej witryny.

 

Możemy umieszczać pliki cookie w naszych aplikacjach stworzonych przez strony trzecie, co umożliwia Ci dzielenie się treścią naszej witryny z innymi osobami, informowanie ich o przeglądanej przez Ciebie treści lub dzielenie się opinią o niej. Dotyczy to przycisków "Udostępnij" i "Lubię to" w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest.

 

Sieci społecznościowe, które udostępniają takie przyciski, mogą wykorzystać je, aby Cię zidentyfikować, nawet jeśli nie używasz tych przycisków podczas przeglądania naszej strony. Nie mamy kontroli nad procesem wykorzystywanym przez sieci społecznościowe do gromadzenia informacji dotyczących przeglądania naszej strony i powiązanych z posiadanymi przez nie danymi osobowymi. Prosimy, zapoznaj się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych.

 

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE UMIESZCZONYMI NA TWOIM URZĄDZENIU

 

To ty decydujesz o tym, czy pliki cookie zostaną umieszczane na Twoim urządzeniu.

 

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę według swoich upodobań, a mianowicie tak, aby pliki cookie były akceptowane i przechowywane na Twoim urządzeniu lub, przeciwnie, aby były blokowane.

 

Proces konfiguracji może się różnić w zależności od przeglądarki. Zazwyczaj jest on opisany w menu pomocy przeglądarki. Zalecamy, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować przeglądarkę. Dzięki temu dowiesz się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie.

 

 • Dla Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies    

 • Dla Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=en_US

 • Dla Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en  

 • Dla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

 • Dla Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html 

 

Uwaga: wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach akceptacji lub blokowania plików cookie przez przeglądarkę mogą wpłynąć na sposób przeglądania stron oraz na dostęp do usług wymagających korzystania z plików cookie.  Na przykład, jeśli zablokujesz niezbędne pliki cookie, może to uniemożliwić składanie zamówień na naszej stronie.

 

 

MODYFIKACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

W przypadku zmiany niniejszej Polityki, zapewniamy, że zostaniesz o tym poinformowany(a) przez specjalną wzmiankę na naszej stronie lub przez spersonalizowane powiadomienie w przysyłanych przez nas newsletterach.

Zaktualizowana wersja z dnia 4 czerwca 2018 r.

05/11/2019 12:20 pm